Sekretessinformation

Östgöta Kök Holding AB anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Östgöta Kök Holding AB, org.nr 556729-4516, Hospitalsgata 30, 602 21 Norrköping. Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Delning av data till tredje part

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

Bulta Kommunikation AB

Reklambyrån Bulta Kommunikation AB, Tunnbindaregatan 8, 602 21 Norrköping. (org. nr 559450-1339) är företaget som tillhandahåller oss med kommunikations-, marknads- och webbtjänster. Vid kontakt för offertframställning och beställningar kommer det data ni tillhandahållit att kunna delas med denna leverantör. Detta måste vi göra för att kunna tillfredsställa vårt åtagande mot er som kunder.

Caspeco AB

Caspeco AB, Dragarbrunnsgatan 50A, 753 20 Uppsala (org. nr 556661-9531) är företaget som tillhandahåller oss med onlinebokningstjänster för catering, konferensbokning och andra bokningstjänster. Vid onlinebeställningar från oss kommer det data ni tillhandahållit att delas med denna leverantör. Detta måste vi göra för att kunna tillfredsställa vårt åtagande mot er som kunder.

Övriga parter

Utöver dessa tredje parter blir databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hävningsrätt m.m.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Östgöta Kök Holding AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut

Användning av cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder två kategorier av Cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria cookies.

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida.

Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

DoubleClick (Beteendemarknadsföring online)

Denna webbplats använder DoubleClick, en så kallad målinriktad marknadsföringstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat Google).

Baserat på ditt föregående samtycke analyserar Google din användning av denna webbplats. För det ändamålet använder vi bland annat de kakor som beskrivs närmare i bannern, som du når via knappen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Vi och vår partner Google kommer att använda denna information för att anpassa vår marknadsföring så att den passar bättre för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger samma annons visas, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få en bättre förståelse av besökares beteende efter att de har tittat på en viss annons. När du besöker en annan webbplats i det så kallade “Google Display Network”, kan det hända att popupfönster visas som är individuellt anpassade efter dina intressen utifrån information som samlats på vår webbplats.

Du kan när som helst ta tillbaka samtycket till denna typ av analys, antingen genom att hantera dina samtycken i bannern som du når via knappen ovan så att en undantagskaka sparas på din dator, eller så kan du ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare som Google erbjuder. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

Mer information om Google DoubleClick finns i Googles riktlinjer för skydd av privatlivet vid marknadsföring.

Meta Pixel (Webbanalys och riktad marknadsföring)

Vår webbsida använder Meta Pixel, en analys- och marknadsföringstjänst från Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Meta”).

Med ditt medgivande kommer Meta att spåra din användning av vår webbsida för att samla in data som hjälper oss att förstå användarbeteende samt effektiviteten av vår marknadsföring. Tjänsten använder cookies och liknande teknologier för att identifiera din enhet och spåra dina interaktioner med vår webbsida och eventuellt andra webbplatser som också använder Meta Pixel.

Denna data används för att ge oss insikter i användarbeteendet och för att möjliggöra mer målinriktad marknadsföring, inklusive återmarknadsföring eller ”retargeting”, vilket gör att vi kan visa dig mer relevanta annonser baserade på ditt beteende.

Informationen överförs och lagras på Metas servrar i USA. Meta är certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket innebär att de uppfyller de dataskyddskrav som EU ställer på överföring av personuppgifter till USA.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta görs antingen genom att justera dina cookie-inställningar via vår integritetsbanner eller genom att använda Metas egna inställningar för annonser.

För mer information om Meta Pixel och vilken data som samlas in, besök: Meta Data Policy.

LinkedIn (Webbanalys och annonsering)

Vår webbsida använder LinkedIn Insight Tag, en webbanalystjänst från LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA (“LinkedIn”).
Baserat på ditt medgivande kommer LinkedIn att analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Detta görs med hjälp av cookies och andra teknologier. Data såsom vilka webbsidor du besökt, ditt operativsystem, samt din skärmupplösning kommer att samlas in och lagras på LinkedIn:s servrar, där de analyseras. Resultaten kommer att vara tillgängliga för oss i anonymiserad form.
Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande genom att justera dina medgivanden via vår integritetsbanner.
För mer information, besök: LinkedIn Privacy Policy.

Snapchat (Annonsering och beteendeanalys)

Vår webbplats använder Snapchat Pixel, en tjänst från Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA, USA (“Snapchat”).
Baserat på ditt samtycke, kommer Snapchat Pixel att samla in data om din användning av vår webbplats. Denna data kommer att användas för att mäta effektiviteten av våra annonser och för att anpassa innehållet efter våra besökare.
Du kan återkalla ditt medgivande när som helst via vår integritetsbanner.
För mer information, besök: Snapchat Privacy Policy.

Säkerhet

Östgöta Kök Holding AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar tillÖstgöta Kök Holding AB att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

I syfte att skydda barns integritet avstår Östgöta Kök Holding AB från att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet är under 13 år förutsatt att något samtycke inte inhämtas från målsman. Östgöta Kök Holding AB använder inte heller någon information som tillhandahållits av ett barn som vi vet är under 13 år på webbplatsen. Målsman har alltid rätt att efterfråga och tillhandahållas eventuell information som barnet tillhandahållit och kan alltid begära att sådan information raderas.

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsombud (Data Protection Officer) för Östgöta Kök Holding AB:

Östgöta Kök Holding AB
Hospitalsgatan 30
602 27 Norrköping

Telefon: +46-(0)102659310

E-post: info@ostgotakok.se

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Bulta Kommunikation AB, Tunnbindaregatan 8, 602 21 Norrköping. (org. nr 559450-1339) och använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress som publiceringsplattform och responsiv design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.