Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.
Överenskommelse vad gäller meny, drycker och eventuell utrustning skall vara Östgöta Kök tillhanda senast 10 arbetsdagar innan arrangemanget äger rum för att leverantören skall ha en möjlighet att leverera en fullgod kvalitet på genomförandet av arrangemanget.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligt. Vid avbokning senare än 4 veckor före arrangemanget äger rum skall beställaren ersätta leverantören med 75 % av det förväntade värdet på beställningen.

Ändring av antal

Reducering av antal utifrån bekräftat antal kan göras utan kostnad med 10 % framtill 5 arbetsdagar innan arrangemanget äger rum. Reducering senare än detta debiteras med 75 % av förväntad avgift.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar på pris samt tillgång på råvaror.

Kostavvikelser föranmäles senast 5 dagar före arrangemanget.

Avbokning av bokningar större än 10 personer.

Avbokning skall ske skriftligt. Vid avbokning senare än 4 veckor före arrangemanget äger rum skall beställaren ersätta leverantören med 75 % av det förväntade värdet på beställningen. Reducering av antal utifrån bekräftat antal kan göras utan kostnad med 10 % fram till 3 arbetsdagar innan arrangemanget äger rum. Reducering senare än detta debiteras 75 % av förväntad avgift.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

Östgöta Kök önskar betalning via konto- eller kreditkort i samband med hämtning eller lämning om inte annat har avtalats.

Betalningsvillkor

Fakturering sker enbart efter avtalad överenskommelse och vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift om 35 kronor inklusive moms.

10 dagar netto. Betalning sker via bankgironummer som är angivet på fakturan.

Förskottsbetalning/Akontofaktura

Vid större evenemang så som bröllop sker en förskottsfakturering/Akontofaktura.

Faktura skickas före arrangemanget äger rum och skall betalas enligt instruktioner på denna.
Tillkommande kostnader betalas enligt överenskommelse efter arrangemanget.

Följande rubriker tillämpas enligt Visitas Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang;
Definitioner, Värdefull egendom, Reservation för prisförändringar, Force Majeure, Ansvar för egendom/vållande av skada, Tvister. Finns tillgängliga på www.visita.se.